Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Personalia directie en RvC

Het directie van Hydratec Industries NV bestaat uit:

Ir. B.F. Aangenendt (1964), CEO

 • Jaar van aantreden: 2012

 • Einde huidige termijn: 2024

Bart Aangenendt is statutair benoemd tot CEO van Hydratec Industries in 2012 en tot algemeen directeur in 2015. Hij is voormalig directeur van Pas Reform, een dochteronderneming van Hydratec Industries.

Drs. E.H. Slijkhuis RA (1968), CFO

 • Jaar van aantreden: 2018

 • Einde huidige termijn: 2022

Everien Slijkhuis is in 2018 statutair benoemd tot CFO van Hydratec Industries. Daarvoor vervulde zij diverse financiële en IT eindverantwoordelijke rollen, waarvan een groot deel in internationale productiebedrijven en de maakindustrie. Naast haar rol bij Hydratec is ze lid van de Raad van Toezicht en auditcommissie van de Veluwse Onderwijs Groep en het Deventer Ziekenhuis.

De Raad van Commissarissen van Hydratec Industries N.V. bestaat uit mr. E. ten Cate (voorzitter), mr. M.E.P. Sanders en drs. J.E. Vaandrager.

Van links naar rechts: mw. M. Sanders, dhr. J. Vaandrager, dhr. E. Ten Cate

Mr. Egbert ten Cate (1945), voorzitter

 • Jaar van aantreden: 2000

 • Einde huidige termijn: 2024

 • Huidige functie: directeur Bank ten Cate & Cie N.V.

Commissariaten/nevenfuncties: 

 • Commissaris Hendrick de Keyser

 • Bestuurder Stichting Kasteel Rechteren

Drs. Jan Vaandrager (1943), vicevoorzitter

 • Jaar van aantreden: 2011

 • Einde huidige termijn: 2023

 • Laatst beklede functie: lid raad van bestuur en CFO TKH Group N.V.

Mr. Maja Sanders (1953), voorzitter audit commissie

 • Jaar van aantreden: 2017

 • Einde huidige termijn: 2021

Commissariaten/nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Stern Groep

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Hoens Broadcast Facilities B.V.

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Meilink B.V.

 • Bestuurslid Stichting TivoliVredenburg Fonds

Alle leden van de Raad van Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.