Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde winst- & verliesrekening

x € 1.000

Toelichting

 

2021

 

2020

Netto-omzet

1.23

 

257.297

 

217.550

Verbruik materiaal en hulpstoffen ¹

 

-123.273

 

-102.356

 

Lonen, salarissen en inleenkrachten

1.25.1

-56.635

 

-56.274

 

Sociale lasten en pensioenen

1.25.2

-13.108

 

-12.436

 

Afschrijving op vaste activa

1.29 / 1.30 / 1.31

-11.606

 

-12.052

 

Bijzondere waardeverminderingen

1.29 / 1.30 / 1.31

-569

 

-2.286

 

Overige bedrijfskosten

1.27

-30.079

 

-28.804

 

Totaal bedrijfslasten

  

-235.270

 

-214.208

Bedrijfsresultaat

  

22.027

 

3.342

Financiële baten

1.24.1

 

76

 

1.701

Financiële lasten

  

-1.479

 

-1.774

Resultaat voor belastingen

  

20.624

 

3.269

Belastingen

1.28

 

-5.491

 

265

Nettoresultaat voortgezette activiteiten

  

15.133

 

3.534

Nettoresultaat beëindigde activiteiten

  

-

 

-2.763

Nettoresultaat

  

15.133

 

771

      

Nettoresultaat toe te rekenen aan:

     

Aandeelhouders

  

15.118

 

1.301

Derden

  

15

 

-530

Gewogen gemiddeld aantal aandelen toerekenbaar aan aandeelhouders

  

1.291.875

 

1.289.557

Winst per aandeel toe te rekenen aan aandeelhouders:

     

Winst per gewoon aandeel (in euro’s)

  

11,70

 

1,01

Verwaterde winst per gewoon aandeel (in euro’s)

  

11,72

 

1,01

Winst per aandeel voortgezette activiteiten:

     

Winst per gewoon aandeel (in euro’s)

  

11,70

 

2,74

Verwaterde winst per gewoon aandeel (in euro’s)

  

11,72

 

2,74

  • 1 In de vergelijkende cijfers zijn de wijzigingen in voorraden gereed product gerubriceerd onder verbruik materiaal en hulpstoffen.