Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Meerjarenoverzicht

Bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld

 

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

Winst- en verliesrekening

          

Netto-omzet

 

283.261

 

257.297

 

217.550

 

219.607

 

208.388

Bedrijfsresultaat

 

21.787

 

22.027

 

3.342

 

10.240

 

8.930

Nettoresultaat

 

15.820

 

15.133

 

771

 

6.635

 

8.507

Nettoresultaat voor aandeelhouders

 

15.927

 

15.118

 

1.301

 

6.635

 

8.507

Kasstroom

          

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

43.459

 

33.664

 

22.946

 

7.170

 

9.510

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-8.681

 

-6.661

 

-4.576

 

-31.695

 

-15.010

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-14.577

 

-26.568

 

-16.031

 

-4.979

 

2063

Nettokasstroom

 

20.201

 

435

 

2.339

 

-29.504

 

-3.437

Balans

          

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Hydratec

 

85.990

 

76.082

 

63.079

 

62.700

 

59.189

Eigen vermogen

 

86.089

 

76.261

 

63.240

 

63.200

 

59.189

Bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

Kengetallen

         

Bedrijfsresultaat in % van de omzet

7,7%

 

8,6%

 

1,5%

 

4,7%

 

4,3%

Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen 1

19,1%

 

15,1%

 

0,7%

 

6,9%

 

9,6%

Rentabiliteit eigen vermogen  2

19,7%

 

21,7%

 

2,1%

 

10,9%

 

15,1%

Solvabiliteit 3

35,8%

 

35,7%

 

31,8%

 

29,5%

 

35,3%

Gegevens per gewoon aandeel (in euro’s)

         

Bedrijfsresultaat 4

16,84

 

17,05

 

2,59

 

7,96

 

6,96

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Hydratec

66,46

 

58,89

 

48,92

 

48,73

 

46,13

Winst per aandeel voortgezette activiteiten

12,23

 

11,71

 

2,74

 

5,16

 

6,63

Winst per aandeel inclusief beëindigde activiteiten exclusief derden

12,31

 

11,70

 

1,01

 

5,16

 

6,63

Winst per aandeel inclusief beëindigde activiteiten derden

    

-0,41

    

Winst per aandeel inclusief beëindigde activiteiten

12,23

 

11,71

 

0,60

 

5,16

 

6,63

Dividend (voorstel) per aandeel

6,00

 

6,75

     

2,70

Koers ultimo

73,0

 

74,5

 

54,0

 

68,5

 

63,0

Laagste koers

68,0

 

54,0

 

41,2

 

64,5

 

54,0

Hoogste koers

94,0

 

79,0

 

70,0

 

78,0

 

74,0

Overige gegevens

         

Gemiddeld aantal medewerkers

1.032

 

1.151

 

1.255

 

1.147

 

956

Netto-omzet per medewerker

274,5

 

223,5

 

173,3

 

191,5

 

218,1

Loonkosten per medewerker (exclusief inhuur en NOW regeling)

57,8

 

52,5

 

51,6

 

48,3

 

52,5

  • 1 Nettoresultaat + rentelasten in % van het geïnvesteerd vermogen (totaal activa minus liquide middelen minus kortlopende, niet-rentedragende schulden).
  • 2 Nettoresultaat in % van het gemiddeld eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Hydratec.
  • 3 Eigen vermogen als % van het balanstotaal.
  • 4 Voortgezette activiteiten.