Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Industrial Systems

Als gevolg van de coronacrisis waren investeerders in het algemeen terughoudend voor wat betreft grote vervangingsinvesteringen. In de convenience food en petfood sector zijn de uitbreidingsinvesteringen na een korte aarzeling echter versterkt doorgezet. Het overgrote deel van de omzet (95%) werd buiten Nederland gerealiseerd en 59% van de omzet kwam van buiten Europa. De omzet steeg in Europa, Azië, Oceanië en Afrika, maar daalde fors in Noord Amerika. Op langere termijn ondersteunen de demografische ontwikkelingen de vraag in Afrika en Azië. Op korte termijn lijkt er terughoudendheid bij de vervangingsinvesteringen in Noord-Amerika. Uiteraard blijft in iedere regio een sterke marktpositie bij aansprekende klanten van groot belang. In 2020 hebben we onze aanwezigheid in de verschillende markten dan ook kritisch geëvalueerd.

Binnen Industrial Systems realiseren we een goede spreiding met een breed productenpakket over verschillende landen en klanten. Tegelijkertijd zijn specialisatie en standaardisatie nodig om kosteneffectief te kunnen blijven. Juist door standaardisatie kunnen we goede oplossingen hergebruiken en zodoende kosten en risico’s verminderen. Ook dit jaar zijn hier weer belangrijke stappen in gezet.

In de markten van onze Systems bedrijven is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Dat strekt zich uit van het energieverbruik van onze systemen tot dierenwelzijn en van vermindering van materiaalgebruik tot de efficiëntie van voedselproductie. Onze innovaties richten zich dan ook steeds meer op die aspecten van duurzaamheid. Zo hebben we in 2020 een systeem doorontwikkeld waarmee PVC-buizen voor waterleidingen kunnen worden gemaakt. Deze toepassing reduceert het materiaalgebruik tot wel 60%.

Bij Rollepaal viel de omzet flink terug, waardoor een reorganisatie noodzakelijk was. We hebben de organisatie vereenvoudigd en meer focus aangebracht in de marktbenadering. Het bedrijf is nu klaar voor de toekomst en zet in op kostenbesparende oplossingen voor klanten, die daardoor met minder materiaal betere waterbuizen kunnen maken.

Bij Lan zagen we dit jaar een zeer goede orderintake. Door de omvang van het werk heeft standaardisatie een nieuwe vlucht kunnen nemen en wordt de Lean werkwijze nog nadrukkelijker omarmd. Bovendien is het bedrijf succesvol in het verwerven van nieuwe klanten in de (Convenience) Food sector, waar geautomatiseerde oplossingen steeds relevanter worden.

De Covid-19 pandemie heeft de wereldwijde pluimvee-industrie hard getroffen. Vervangingsinvesteringen werden in deze onzekere tijd uitgesteld. Bij Royal Pas Reform is de omzet daardoor in 2020 aanzienlijk gedaald. Wel wordt de positionering als 'total solutions provider’ steeds duidelijker door uitbreiding van het productenpakket. Het bedrijf heeft besloten tot een update van het ERP-systeem in 2021.

Algemeen directeur Harm Langen heeft in 2020 besloten zijn carrière elders voort te zetten. Graag willen we hem bedanken voor zijn bijdrage, eerst bij Lan en sinds 2015 bij Royal Pas Reform. Per 1 januari 2021 is Paul Smits aangesteld als de nieuwe algemeen directeur van het bedrijf. Smits is een ervaren manager en goed bekend met de pluimvee-industrie.

x € 1.000

 

2020

 

2019

Omzet

 

103.416

 

99.849

Bruto-marge

 

49.167

 

41.711

Afschrijvingen

 

6.463

 

2.180

Investeringen

 

1.528

 

4.849

Bedrijfsresultaat

 

2.736

 

7.580

Bedrijfsresultaat (%)

 

2,6%

 

7,6%

Ebitda

 

9.199

 

9.760

Gemiddeld aantal FTE's

 

436

 

301

In 2020 is de omzet binnen Industrial Systems 3,6% hoger uitgekomen dan in 2019. Zonder de acquisitie van Rollepaal zou de omzet gedaald zijn met 15%. Binnen het segment zag Lan haar omzet groeien. De andere bedrijven binnen Industrial Systems ervaarden een terughoudendheid bij klanten om te investeren. Ook de reisrestricties waren een beperkende factor voor verkoop. Niet alleen steeg de absolute marge, maar ook de procentuele marge nam toe van 41,8% in 2019 naar 47,5% in 2020. Dit is onder andere een gevolg van een gemiddelde hogere brutomarge bij Rollepaal. Bovendien waren de brutomarges bij Royal Pas Reform en Lan ook hoger dan in 2019 door verder doorgevoerde standaardisatie van processen. De afschrijvingen zijn in 2020 eenmalig hoger door een bijzondere waardevermindering bij Rollepaal van € 2,2 miljoen. Het bedrijfsresultaat valt lager uit dan in 2019, vooral veroorzaakt door het verlies bij Rollepaal. Daarentegen realiseerde Lan een fors hoger resultaat. De investeringen waren in 2020 veel lager. Vorig jaar is het laatste deel van het gebouw van Lan nog geactiveerd. Daarnaast is door de onzekerheid veroorzaakt door de Covid-19 pandemie het investeringsniveau bewust naar beneden gebracht. Het aantal fte is gestegen door de overname van Rollepaal.