Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Plastic Components

De belangrijkste markten voor Plastic Components zijn Mobility, Health en Food. Covid-19 heeft grote invloed gehad op deze markten. Bij Mobility en Food was er in 2020 sprake van een duidelijke omzetreductie. Tegen het eind van het jaar werd de eerder uitgestelde vraag in de mobilitymarkt alsnog voor een groot deel ingehaald. Het is echter de vraag of het oude omzetniveau weer terugkomt. Een tweede coronagolf heeft ervoor gezorgd dat Food klanten die afhankelijk zijn van Out of Home consumptie het moeilijk bleven hebben. Bij Health zagen we juist een toenemende interesse in onze expertise met name op het vlak van MicroFluidics. Nieuwe aanvragen werden gedaan en lopende projecten kregen een versnelling.

Er was reeds ingezet op diversificatie binnen de mobilitymarkt, onder andere door nieuwe onderdelen te ontwikkelen voor vrachtwagens, brommers en fietsen. Zo wordt de afhankelijkheid van de automotive markt verkleind. In de Health markt zijn belangrijke stappen gezet in de verdere ontwikkeling van MicroFluidics-toepassingen. Door middel van MicroFluidics wil men in de medische sector snellere point of care diagnoses kunnen toepassen. Daarvoor moet het gedrag van een druppel vloeistof gemanipuleerd en gecontroleerd kunnen worden in heel nauwe kanalen. Hiervoor leveren we nanoplates, kleine kunststof plaatjes met die precisie-kanalen. Inmiddels zijn enkele ontwikkelingen succesvol verlopen en is een begin gemaakt met reguliere productieopdrachten voor grote aantallen. Het opschalen daarvan is in volle gang. Deze ontwikkelingen hebben inmiddels ook geleid tot weer andere engineering opdrachten van aansprekende klanten.

Bij Helvoet Nederland is veel energie gestoken in het invoeren van een nieuw ERP systeem in Nederland. Bovendien is besloten te stoppen met een structureel verliesgevende activiteit, waarvoor een reorganisatievoorziening van € 1,3 miljoen is getroffen. De productiebedrijven in India en België hadden door de afhankelijkheid van de automotive markt een moeilijk jaar, maar hebben 2020 wel positief afgesloten. In Polen wordt gekeken of de beide operaties (Wroclaw en Kaniow) meer kunnen samenwerken en welke producten kostentechnisch beter in Polen dan in Nederland bij Helvoet of Timmerije kunnen worden gemaakt. Door de reisbeperkingen in 2020 hebben we in dit project een achterstand opgelopen.

Tijdens de omzetdaling in de eerste helft van 2020 is Timmerije van een 5 ploegen- naar een 3 ploegensysteem gegaan, wat tot een hogere efficiëntie heeft geleid. Bovendien was er sprake van een lager materiaalkostenniveau. Voor producten met een lage marge is een plan gemaakt om deze te verhogen. In Neede zullen we ons blijven concentreren op complexe, vaak samengestelde delen, waardoor we meer toegevoegde waarde voor onze klant leveren. Met de investering in een sprinkler installatie is de operatie ook op het gebied van brandveiligheid up to date gemaakt.

In alle projecten waaraan we werken, zien we steeds meer aandacht voor duurzaamheid, met als belangrijk aandachtspunt het voorkomen van verspilling. Dat betekent dat naast de kostprijs en gewichtsverlaging van de onderdelen, ook reductie van materiaalgebruik, hergebruik van reststoffen en ook beperking van het energieverbruik en transportkosten steeds belangrijker worden.

x € 1.000

 

2020

 

2019

Omzet

 

115.639

 

121.959

Bruto-marge

 

66.027

 

66.768

Afschrijvingen

 

7.819

 

6.379

Investeringen

 

4.831

 

8.152

Bedrijfsresultaat

 

2.747

 

3.771

Bedrijfsresultaat (%)

 

2,4%

 

3,1%

Ebitda

 

10.566

 

10.150

Gemiddeld aantal FTE's

 

816

 

884

Met € 115,6 miljoen is de omzet voor Plastic Components in 2020 5,2% lager uitgekomen dan het jaar daarvoor. Vooral de mobilitymarkt is in 2020 achtergebleven. De marge is gestegen van 54,7% naar 57,1%. Toegenomen efficiency, betere inkoopprijzen en een betere productmix zijn hiervoor verantwoordelijk. Vanwege de terugval in omzet is extra scherp op de kosten gelet. Bovendien is er een reorganisatievoorziening van € 1,3 miljoen opgenomen. Per saldo zijn de kosten in 2020 toch lager uitgevallen dan in 2019. Het bedrijfsresultaat komt met een lagere omzet € 1,0 miljoen lager uit dan in 2019. In verband met de onzekerheid rondom Covid-19 is er door de Components bedrijven terughoudend geïnvesteerd. Dit resulteert in een lager investeringsniveau.  Het aantal fte is afgenomen in 2020. De omzet per medewerker is met 2,7% toegenomen.