Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Intellectueel en innovatie

Innovatie is voor Hydratec Industries van groot belang om een toonaangevende positie in de Food, Health en Mobility-markten te verwerven en te behouden. Innovatie stelt ons in staat om waarde toe te voegen aan de processen van onze klanten en onszelf daarmee te onderscheiden. Het merendeel van onze innovaties is gericht op het tegengaan van verspilling in processen en producten.
Onze klanten zijn daarbij onze grootste bron van inspiratie: door processen bij de klant goed te begrijpen – soms beter dan de klant zelf – signaleren we mogelijkheden om deze effectief te verbeteren. Daarbij zoeken we waar mogelijk samenwerking, niet alleen met onze klanten, maar ook met leveranciers en kennisinstituten als universiteiten en hogescholen. Gezamenlijk beschikken we over meer kennis en vernieuwingskracht.

Zo vindt de productinnovatie binnen Hightech Components plaats in projecten waarbij we vroegtijdig met de klant samenwerken om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Vaak gaat het daarbij om projecten waarin kostbare, natuurlijke of schaarse materialen zoals hout, glas of metaal worden vervangen door een constructief, liefst recyclebaar plastic. Er is veel aandacht voor de toekomstbestendigheid van kunststof oplossingen. Met name in de Healthmarkt vinden ontwikkelingen plaats om de toenemende vraag naar intelligente sampling methoden te ondersteunen met zogenaamde Nanoplates, die gebruikt worden bij diagnose apparatuur of point of care instrumenten

Waar mogelijk stimuleren we het gebruik van recyclaat en passen we design-for-recycling-technieken toe. Dat gebeurde in 2022 onder meer bij de productie van fiets- en vrachtwagenonderdelen. In 2022 hebben we meer dan 54.100 uur aan dergelijke projecten besteed. Dat was vergelijkbaar met 2021 (57.600 uur).

Een innovatie binnen Industrial Systems betreft de intensievere toepassing van sensoren. De data die sensoren opleveren, gebruiken we om apparatuur nog efficiënter te laten opereren en processen nauwkeuriger te sturen. Hiermee kunnen we verspilling bij onze klanten tegengaan. Voorbeelden zijn de sensoren in de motoren van aandrijfsystemen die het preventief onderhoud van deze transportsystemen vergemakkelijken. Verder maken we steeds meer gebruik van simulatie, waardoor op voorhand gemodelleerd en geanalyseerd kan worden welke effecten bepaalde productontwikkelingen en -vernieuwingen hebben. Deze datagerichte aanpak zal tot een versnelling in de productontwikkeling leiden en mogelijk tot nieuwe verdienmodellen met niet alleen eenmalige verkoop van apparatuur, maar ook onderhoud of lease. Een voorbeeld hiervan is het recent ontwikkelde vaccinatiesysteem voor broedeieren in de pluimvee-industrie, dat als leaseproduct wordt aangeboden.