Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Markten en productie

Industrial Systems

Belangrijkste marktontwikkelingen

Food is de belangrijkste markt binnen Industrial Systems. Met 7 productievestigingen verdeeld over 4 landen worden de belangrijkste deelmarkten bediend. Dit zijn de wereldwijde pluimvee-, convenience food- en petfoodsector en de aanleg van waterleidingen voor sanitair en schoon water. In deze markten realiseren we een goede spreiding van producten over verschillende landen en klanten. In 2022 hebben we in 96 landen omzet gegenereerd (2021: 90) met een omzet van € 157 miljoen (+19%). De omzetdaling in Rusland en Oekraïne door de oorlog werd meer dan gecompenseerd in andere regio’s. Het overgrote deel van de omzet (97%) werd buiten Nederland gerealiseerd (2021: 94%). De omzet daalde in Europa maar nam toe in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Specialisatie en standaardisatie blijven nodig om in onze nichemarkten kosteneffectief te blijven. Door standaardisatie hebben we goede oplossingen kunnen hergebruiken en kosten en risico’s kunnen verminderen. Hier zullen we de komende jaren mee doorgaan.

De voortdurende materiaal- en arbeidsschaarste leidt ertoe dat klanten meer investeren in automatisering en materiaalbesparende oplossingen. De stand van het orderboek eind 2022 is weer toegenomen ten opzichte van de stand eind 2021. Het aantal projecten groter dan € 50 duizend nam in 2022 af van 181 naar 139 projecten. Gemiddeld werden de projecten dus groter. De investeringsbereidheid bij extrusiemachine-klanten en kuikenbroederijen nam toe. Daar staat tegenover dat sommige uitbreidings- en vervangingsinvesteringen, met name in Europa, werden uitgesteld. Dit werd versterkt door onzekerheid als gevolg van inflatie, oplopende rente en met name energiekosten. Op langere termijn ondersteunen de demografische ontwikkelingen de vraag in Afrika en Azië. Uiteraard blijft het van het grootste belang om in iedere regio een sterke marktpositie bij aansprekende klanten te behouden.

Belangrijkste productieontwikkelingen

Voortdurende onrust in de supply chain heeft voor uitdagingen gezorgd bij de productie van onze systemen. Sommige materialen waren moeilijk verkrijgbaar of hadden zeer lange en onbetrouwbare levertijden. Bij andere materialen werden we met onverwachte prijsstijgingen geconfronteerd. Toch is de productieachterstand over het algemeen beperkt gebleven, wel liepen de voorraden op.

De productie van handling systemen door Lan is in 2022 duidelijk toegenomen, waardoor een goed resultaat is behaald. In Tilburg is in 2022 volop geprofiteerd van de toegenomen volumeflexibiliteit voor productie, door de succesvolle uitbesteding van de voormontage van complete submodules in het jaar ervoor. Lan heeft ook in 2022 weer enkele nieuwe klanten verworven.

Bij Royal Pas Reform is de productie van systemen voor kuikenbroederijen in 2022 aanzienlijk toegenomen. De wereldwijde pluimvee-industrie is hersteld van de coronacrisis. Royal Pas Reform is een zogeheten ‘total solutions provider’, een positionering die met name in de VS goed aanslaat. De omzet in de VS was aanzienlijk hoger, maar vooral ook de activiteiten in Zuid-Amerika en Afrika droegen bij aan de omzetstijging. De omzet in Rusland en Oekraïne was door de oorlog fors minder. We zijn in 2022 gestart met de verkoop en productie van het gepatenteerde in-ovo vaccinatiesysteem, dat we in 2021 hebben geïntroduceerd.

De productie van Pijp-Extrusiesystemen door Rollepaal is in vergelijking met het jaar ervoor in 2022 sterk toegenomen. De stijging was in zowel Europa, Noord-Amerika en Azië aanwezig. Die toename was te zien bij alle productgroepen, maar met name in de productgroep PVC-O. Hier is in 2022 weer een nieuwe machinelijn voor buisproductie geleverd die tot 60% minder materiaal verbruikt dan conventionele machinelijnen. De focus die is aangebracht in de marktbenadering heeft zijn vruchten afgeworpen: er wordt verregaand ingezet op duurzame en kostenbesparende oplossingen voor klanten.

Hightech Components

Belangrijkste marktontwikkelingen

De belangrijkste markten voor Hightech Components zijn Mobility, Food & Health. Met 7 productievestigingen verdeeld over 5 landen worden deze markten bediend. De componenten zijn in 2022 naar 38 landen geëxporteerd (2021: 38) met een omzet van € 128 miljoen, hetzelfde als in 2021. Binnen de Mobility-markt wordt onze technologie toegepast in brandstof-, rem- en aandrijfsystemen, doseersystemen en sensortechnologie voor autonoom rijden. Door nieuwe onderdelen te ontwikkelen voor vrachtwagens, brommers en fietsen hebben we de afhankelijkheid van de automotive-markt verder verkleind. Binnen de automotive-markt gaat de innovatiekracht vooral naar autonoom rijden en elektrificatie. Waar begin 2022 nog sprake was van een aantrekkende vraag, zakte deze in de tweede helft door een onevenwichtige supply chain opnieuw terug. Door een tekort aan chips werden autofabrieken weer stilgelegd en konden zij niet voldoende produceren om aan de vraag te voldoen. Het lijkt erop dat deze tekorten in de loop van 2023 weer kunnen worden ingelopen. Al met al hield het omzetniveau in 2022 gelijke tred met de omzet in 2021.
De Food-markt trok in 2022 weer goed aan. We zagen met name dat de vraag naar doseersystemen voor out-of-home-producten, zoals koffie en bier, afgelopen jaar opveerde naar het niveau van vóór corona. In deze productgroepen nam de omzet sterk toe.

Ook nam de omzet binnen de Health-markt belangrijk toe. Met name de reguliere productie voor grote aantallen nieuwe cartridge-toepassingen voor MicroFluidics kwam in 2022 met vertraging op gang. Deze ontwikkeling leidde tot andere engineeringopdrachten van gerenommeerde klanten in de medische sector. De toenemende vraag naar intelligente sampling methoden met zogenaamde ‘smart consumables’ maakt dat Helvoet ideaal gepositioneerd is voor uiteenlopende Health Tech toepassingen, zoals medische cartridges, point-of-care instrumenten en diagnose-apparaten.

Productieontwikkelingen

Er is met minder spuitgiet machines (213 in plaats van 225) door de afbouw van productie in Polen, dezelfde omzet behaald als in 2021. In Nederland richtten we ons nadrukkelijk op het opschalen van MicroFluidics-projecten in cleanroom-omstandigheden. Helvoet levert hiervoor nanoplates: kleine kunststof plaatjes met precisiekanalen. Voor de productie van deze componenten werden afgelopen jaar in Tilburg enkele spuitgietmachines, vision -apparatuur, een assemblagelijn en een cleanroom in gebruik genomen. Door supply chain-problemen bij onze klanten was het niveau van activiteiten in de vestiging in Duitsland duidelijk lager dan in 2021. De chiptekorten in de automotive industrie zorgde voor een belangrijke afname van de omzet in België, terwijl het productiebedrijf in India juist een sterke en gezonde groei doormaakte. Om verdere groei in India te kunnen faciliteren is besloten het onroerend goed te kopen en deze niet langer te huren.

Bij Timmerije nam de productie in 2022 duidelijk toe. Dit is deels toe te schrijven aan het doorberekenen van hogere grondstofprijzen, maar grotendeels aan toename van de vraag. De verbeterde terugkoppeling van informatie uit het Manufacturing Execution Systeem, waarmee productieprocessen gemonitord worden, heeft onder meer geresulteerd in een daling van het afvalpercentage van 8,5%. In Neede zijn nieuwe klantprojecten gestart voor de fabricage van complexe, vaak samengestelde delen. Door de groei aan activiteiten hebben we besloten om de capaciteit in Neede uit te breiden. Er zullen meer spuitgietmachines worden geplaatst door onder meer de opslag van gereed product elders te organiseren.