Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Aandeelhoudersinformatie

Beursnotering

De aandelen van Hydratec zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam (ISIN NL 000 939 1242). Het totaal aantal geplaatste gewone aandelen bedroeg per 31 december 2022 1.294.876 aandelen. 

Financiële kalender 2023

Meldingen aandelenbelangen

De volgende, in het kader van de Wet Financieel Toezicht gemelde belangen groter dan 3%, zijn bekend per 31 december 2022:

Aandeelhouder

Belang

Datum melding

A.C. ten Cate

23,3%

21 maart 2017

F. ten Cate

23,3%

21 maart 2017

J. ten Cate

23,3%

21 maart 2017

B.F. Aangenendt

5,5%

28 juni 2016

P. Chr. Van Leeuwen Beheer B.V.

4,5%

27 juni 2022

M. Spriensma

3,2%

2 december 2014

Financiële gegevens per gewoon aandeel

Bedragen in euro’s, tenzij anders vermeld

2022

2021

Aantal uitstaande aandelen

1.294.876

1.292.805

Gewogen gemiddeld aantal aandelen

1.293.841

1.291.875

Bedrijfsresultaat

16,84

17,05

Winst

12,31

11,70

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Hydratec

66,46

58,89

Beschikbare kasstroom1

26,88

20,90

Dividendvoorstel

6,00

6,75

Koers ultimo

73,0

74,5

Laagste koers

68,0

54,0

Hoogste koers

94,0

79,0

  • 1 Som van operationele en investeringskasstromen