Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Aandeelhoudersinformatie

Beursnotering

De aandelen van Hydratec zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam (ISIN NL 000 939 1242). Het totaal aantal geplaatste aandelen bedroeg per 31 december 2020 1.290.944 aandelen.

Financiële kalender 2021

  • Trading update eerste kwartaal 30 april

  • Algemene Vergadering van Aandeelhouders 26 mei

  • Publicatie halfjaarcijfers 22 juli

  • Trading update derde kwartaal 29 september

Meldingen aandelenbelangen

De volgende, in het kader van de Wet Financieel Toezicht gemelde belangen groter dan 3% zijn bekend per 31 december 2020:

Aandeelhouder

 

Belang

 

Datum melding

A.C. ten Cate

 

23,3%

 

21 maart 2017

F. ten Cate

 

23,3%

 

21 maart 2017

J. ten Cate

 

23,3%

 

21 maart 2017

P. Chr. Van Leeuwen Beheer B.V.

 

6,0%

 

9 mei 2014

B.F. Aangenendt

 

5,5%

 

28 juni 2016

M. Spiersma

 

3,2%

 

2 december 2014

Financiële gegevens per gewoon aandeel

Bedragen in euro’s, tenzij anders vermeld

2020

 

2019

Aantal uitstaande aandelen

1.290.944

 

1.288.178

Gewogen gemiddeld aantal aandelen

1.289.557

 

1.286.654

Bedrijfsresultaat

2,59

 

7,96

Winst

1,01

 

5,16

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Hydratec

48,92

 

48,73

Beschikbare kasstroom1

14,82

 

-19,06

Dividend

-

 

-

Koers ultimo

54,0

 

68,5

Laagste koers

41,2

 

64,5

Hoogste koers

70,0

 

78,0

  • 1 Som van operationele en investeringskasstromen