Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Personalia 

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Hydratec Industries N.V. bestaat uit mr. E. ten Cate (voorzitter), mr. M.E.P. Sanders en mr. drs. P. Veenema.

Van links naar rechts: dhr. E. ten Cate, mw. M. Sanders, dhr. P. Veenema

Mr. E. ten Cate (1945), voorzitter rvc

 • Jaar van aantreden: 2000

 • Einde huidige termijn: 2024

 • Huidige functie: directeur Bank ten Cate & Cie N.V.

Commissariaten/nevenfuncties:

 • Commissaris Hendrick de Keyser

 • Bestuurder Stichting Kasteel Rechteren

Mr. M.E.P. Sanders (1953), vicevoorzitter rvc en voorzitter audit commissie

 • Jaar van aantreden: 2017

 • Einde huidige termijn: 2025

Commissariaten/nevenfuncties:

 • Lid raad van commissarissen PB Holding

 • Voorzitter raad van commissarissen Hoens Broadcast Facilities B.V.

 • Voorzitter raad van commissarissen Meilink B.V.

 • Bestuurslid Stichting TivoliVredenburg Fonds

Mr. Drs. P. Veenema (1955), lid rvc en auditcommissie

 • Jaar van aantreden: 2021

 • Einde huidige termijn: 2025

 • Laatst beklede functie: lid raad van bestuur en CEO Kendrion N.V.

Commissariaten/nevenfuncties:

 • Lid raad van commissarissen Aalberts  N.V.

Alle leden van de raad van commissarissen en directie hebben de Nederlandse nationaliteit.

Directie

De directie van Hydratec Industries N.V. bestaat uit: Ir. B.F. Aangenendt en drs. E.H. Slijkhuis RA.

Ir. B.F. Aangenendt (1964), CEO

 • Jaar van aantreden: 2012

 • Einde huidige termijn: 2024

Bart Aangenendt is in 2012 statutair benoemd tot directeur van Hydratec Industries en tot algemeen directeur in 2015. Hij is voormalig directeur van Royal Pas Reform, een dochteronderneming van Hydratec Industries.

Drs. E.H. Slijkhuis RA (1968), CFO

 • Jaar van aantreden: 2018

 • Einde huidige termijn: 2026

Everien Slijkhuis is in 2018 statutair benoemd tot CFO van Hydratec Industries. Daarvoor vervulde zij diverse financiële en IT eindverantwoordelijke functies, waarvan een groot deel in internationale productiebedrijven en de maakindustrie. Naast haar rol bij Hydratec is ze lid van de raad van toezicht en auditcommissie van de Veluwse Onderwijs Groep en het Deventer Ziekenhuis.