Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Waardecreatie

Met onze strategie willen we waarde toevoegen aan de samenleving, zowel in Nederland als internationaal. Om duidelijk te maken wat onze invloed is, hebben we ons waardecreatiemodel schematisch in beeld gebracht. In dit jaarverslag hebben we het waardecreatiemodel en het verslag inhoudelijk op elkaar afgestemd. De ontwikkelingen in 2021 worden aan de hand van het waardecreatiemodel beschreven.

Inputs, outputs en outcome

In 2021 hebben we voor de kapitalen kpi’s gedefinieerd. Met deze kpi’s geven we nadere invulling aan onze activiteiten en laten we transparant zien hoe we presteren. Zo komen in de hoofdstukken waarin we de ontwikkelingen in 2021 beschrijven de kpi's nader aan de orde. Het is onze ambitie om de dataset de komende jaren te verbeteren en verder uit te bouwen.

Businessmodel

Centraal in het waardecreatiemodel staat ons bedrijfsmodel. Dat begint met ons doel om met industriële systemen en plastic componenten duurzaam te voorzien in de behoefte aan voeding, gezondheid en mobiliteit voor de groeiende wereldbevolking. Hier wordt samen aan gewerkt: wendbaar, dicht op de markt en met veel kennis van de nichemarkten. Met gedreven medewerkers en technische innovaties voegen we duurzaam waarde toe aan de processen bij klanten. Klanten waarderen onze inzet en daardoor groeit ons marktaandeel en de winstgevendheid. Dit leidt tot gezonde financiële resultaten waardoor we kunnen investeren in opleiding en ontwikkeling van mensen, in innovaties en in acquisities. In ons businessmodel hebben we daarnaast te maken met (externe) factoren als governance en risico’s.

Bijdragen aan de SDG’s

We willen bij Hydratec Industries ook op lange termijn impact hebben op de samenleving. Daarom dragen we bij aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Onze focus ligt vooral op de vijf SDG’s die onze activiteiten het meest raken in relatie tot een duurzamere samenleving.