Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Waardecreatie

Om goed te laten zien wat onze invloed op de samenleving is, hebben we ons waardecreatiemodel schematisch in beeld gebracht. We publiceren dit model dit jaar voor het eerst in ons jaarverslag. 

Businessmodel

Centraal in het waardecreatiemodel staat ons bedrijfsmodel. Dat begint met ons doel om met Industriële Systemen en Plastic Componenten duurzaam te voorzien in de behoefte aan voeding, gezondheid en mobiliteit voor de groeiende wereldbevolking. Samen werken de vijf bedrijven hier aan: wendbaar, dicht op de markt en met veel kennis van hun nichemarkten. Met gedreven medewerkers en technische innovaties voegen ze duurzaam waarde toe aan de processen bij klanten. Klanten waarderen onze inzet en daardoor groeit ons marktaandeel en de winstgevendheid. Dit leidt tot gezonde financiële resultaten waardoor we kunnen investeren in opleiding en ontwikkeling van mensen, in innovaties en in acquisities.

Outcome

Onze bijdrage aan de VN-doelen voor duurzaamheid hebben vooral impact op:

SDG 2: Geen honger

De voedselproductie moet omhoog, zonder ecosystemen aan te tasten. We maken de efficiënte productie van uniforme, robuuste eendagskuikens mogelijk waardoor minder grondstoffen nodig zijn voor de productie van voedsel. Bovendien realiseren we door innovaties en standaardisaties meer output in het productieproces van voedsel.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Er moet meer aandacht komen voor onderzoek naar vaccins en medicijnen. Onze Plastic Components-bedrijven werken intensief samen met klanten voor het ontwikkelen van efficiënte toepassingen in diagnoses en vaccins.

SDG 6: Schoon water en sanitair

Schoon drinkwater en schone sanitaire voorzieningen hebben een positieve invloed op andere Global Goals, zoals voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid. Binnen onze kernactiviteit Industrial Systems ontwikkelen en leveren we systemen voor de productie van waterbuizen. Door een betere infrastructuur komt schoon drinkwater ook op afgelegen plekken ter beschikking en verbeteren de hygiënische omstandigheden.

SDG 8: Waardig werk en economische groei

Wij besteden veel aandacht aan ondernemerschap, creativiteit en innovatie binnen alle vestigingen, wereldwijd. Door het naleven van onze Code of Conduct bestrijden we moderne slavernij, mensenhandel en gedwongen arbeid, inclusief kinderarbeid en kindsoldaten.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Wij dragen bij aan schone en efficiënte productie van goederen door afvalproductie aanzienlijk te beperken, via preventie, vermindering en hergebruik. En met innovaties en continuous improvement-programma’s maken we onze bedrijven en de klanten van onze bedrijven efficiënter door meer met minder te produceren.