Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord

Geachte aandeelhouders, medewerkers, klanten en partners,

2020 was een bijzonder jaar. De komst van covid-19 zette onze wereld op zijn kop. Meteen hebben we de nodige maatregelen genomen, in de eerste plaats om de veiligheid van onze medewerkers te borgen. In korte tijd hebben we veel geleerd over digitaal werken. Niet alleen voor onderling overleg, ook service en installatie doen we nu meer op afstand. Die ervaringen kunnen we in de toekomst goed gebruiken. 

Ander gevolg van corona was dat we ook te maken kregen met een plots terugvallende vraag uit de markt, tenminste voor een deel van onze producten. Daarop hebben we flinke besparingsoperaties doorgevoerd en gebruikgemaakt van de NOW-regeling van de overheid om in ieder geval op korte termijn arbeidsplaatsen te kunnen behouden. 

Halverwege het jaar vond er een aandelenruil met Wadinko plaats, waardoor we 100% eigenaar werden van Rollepaal Pipe Extrusion Technology. Voor Rollepaal waren de gevolgen van covid-19 fors, zodat we vooral in dit bedrijf een flinke reorganisatie hebben moeten doorvoeren. Dat neemt niet weg dat we ook bij onze andere bedrijven afgelopen jaar scherpe keuzes hebben moeten maken.

"Sterker uit de crisis door scherpe keuzes"

Door alle ontwikkelingen in 2020 zijn de financiële resultaten over het jaar geraakt, ondanks de omstandigheden hebben we toch een bescheiden operationeel resultaat behaald. We zijn ervan overtuigd dat we sterker uit de crisis komen. In deze hectische tijd is strategische wendbaarheid cruciaal. Onze organisatievorm, met zelfstandige werkmaatschappijen dicht op de markt, heeft zich bewezen als een goede structuur in die dynamiek.

Hydratec Industries wil wereldwijd op een duurzame manier bijdragen aan de vraag naar voeding, gezondheid en mobiliteit. De wereldbevolking blijft de komende jaren flink groeien. Daardoor wordt de vraag naar deze basisbehoeften steeds groter. Hydratec Industries wil in deze behoeften voorzien en draagt met slimme en duurzame oplossingen bij aan een wereld zonder verspilling. Aan dat ultieme doel werken al onze bedrijven.

Met kenniscentra en universiteiten werken we intensief samen en zijn we voortdurend op zoek naar verbeteringen in producten en in productieprocessen. We stellen ook in deze tijden actief stage- en afstudeerplaatsen beschikbaar en onze medewerkers leren permanent. Onze focus op innovaties die verspilling tegengaan, is een belangrijke succesfactor voor Hydratec Industries. Het levert concrete resultaten op waar onze klanten van profiteren. Hoewel ook 2021 door covid-19 nog onzeker is, kijken we met vertrouwen naar de toekomst.

We hebben ons jaarverslag en de website aangepast. Met meer aandacht voor inhoud en vormgeving is de presentatie van onze resultaten toegankelijker geworden.

Wij danken alle collega’s voor hun grote inzet, flexibiliteit, passie en toewijding, zeker in dit bijzondere jaar. Wij zijn onze klanten, partners, Raad van Commissarissen en aandeelhouders erkentelijk voor het vertrouwen en de ondersteuning om Hydratec Industries verder te kunnen ontwikkelen.

Bart Aangenendt
CEO