Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord

Geachte aandeelhouders, klanten, medewerkers en partners,

In 2022 was het precies 25 jaar geleden dat Hydratec Industries naar de beurs ging. Een bijzondere mijlpaal waar we uitgebreid bij hebben stilgestaan. Zo vierden we in september ons jubileum met een drukbezochte familiedag voor onze medewerkers en hun gezinnen. We gaven onze trouwe aandeelhouders in november een kijkje in de keuken van twee van onze bedrijven en op 10 november mochten we met een gongslag de Amsterdamse beursdag openen. Terugkijkend zien we dat Hydratec dankzij de inzet van onze medewerkers en het vertrouwen van aandeelhouders en klanten gedurende de afgelopen 25 jaar een mooie, stabiele ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het maakt ons trots op wat we hebben bereikt en tegelijkertijd biedt het vertrouwen in de toekomst.

Stormachtig jaar

We bevinden ons maatschappelijk gezien in een stormachtige periode. In januari lieten we de laatste corona-lockdown achter ons en gingen we vol enthousiasme en ambities van start. Toen viel Rusland in februari onverwacht Oekraïne binnen. Het stortte Europa in een internationale energiecrisis met ongekend stijgende prijzen voor gas en elektriciteit tot gevolg. Er ontstonden wederom supply chain problemen, waar we eigenlijk hadden verwacht dat ze voor een groot deel opgelost zouden zijn. De inflatie liep in de loop van het jaar op tot het hoogste punt in decennia. Loonkosten stegen en de vrees voor een recessie groeide.

"We behaalden in 2022 wederom een hogere omzet en daardoor een record nettoresultaat"

Al deze ontwikkelingen hadden direct of indirect invloed op onze prestaties. Zo viel onze omzet in Rusland en Oekraïne logischerwijs volledig weg. Onze orderboeken waren goed gevuld, zodat we dit beperkte verlies in andere regio’s konden compenseren. Wel waren orders in vergelijking met voorgaande jaren anders over onze markten verdeeld. Zo startte Mobility in 2022 veelbelovend, maar kreeg de markt later in het jaar opnieuw last van een wereldwijd chiptekort. De Food-markt groeide belangrijk, door het belang van kip als voedingsmiddel en de noodzaak van beschikbaarheid van water. Health heeft nog steeds de toekomst, al zien we dat de snelheid van ontwikkelingen sterk bepaald wordt door technische uitdagingen. Wij zijn in een kansrijke positie om die in partnerschap met onze klanten op te lossen. Al met al nam onze omzet over het hele jaar toe, met wederom een recordomzet als resultaat.
Problemen in de wereldwijde toeleverketen zorgden opnieuw voor stijgende prijzen, die bij bestaande afspraken moeilijk konden worden doorberekend. Lange en vooral onbetrouwbare levertijden leidden tot verstoringen, hogere voorraden en slinkende marges. Daardoor was het uiteindelijke resultaat ondanks de gestegen omzet vergelijkbaar met 2021. Gezien alle omstandigheden een mooi resultaat, maar toegegeven: we hadden vooraf hoger ingezet.

Kansen voor innovatie

De huidige maatschappelijke en economische uitdagingen bieden ook kansen: stijgende prijzen voor energie en toenemende tekorten van materiaal en arbeid leiden tot een verhoogde behoefte aan grondstofbesparing en automatisering. Onze focus op innovaties om verspilling tegen te gaan, is voor klanten een stimulans om voor onze oplossingen te kiezen. We werken intensief samen met kenniscentra, universiteiten en leveranciers en we zoeken voortdurend naar verbetermogelijkheden in onze producten en productieprocessen. 

"We zoeken voortdurend naar verbetermogelijkheden in onze producten en productieprocessen"

Krappe arbeidsmarkt

Bij ons werk vertrouwen we in hoge mate op de expertise en inzetbaarheid van onze medewerkers. We hebben er alle belang bij om medewerkers te behouden en aan te trekken voor onze organisatie. Het lukte ons afgelopen jaar nog steeds om nieuwe collega’s te vinden, al duurde dit wel merkbaar langer dan in voorgaande jaren. We hebben in 2022 alle denkbare kanalen ingezet om de aandacht van potentieel talent te trekken, zoals een open dag in Dedemsvaart, een challenge onder hts’ers in Tilburg en een Kies Techniek-dag in Doetinchem. De arbeidsmarktkrapte leidde door deze inspanningen niet tot problemen, alhoewel de werkdruk op sommige momenten hoog opliep. We zijn ervan overtuigd dat de voelbare betrokkenheid van medewerkers en hun waardevolle invloed op het resultaat van de organisatie essentieel is in de huidige dynamiek. De decentrale organisatie heeft zich bewezen als een goede structuur in de huidige marktomstandigheden. We blijven ons dan ook inspannen om de betrokkenheid van onze medewerkers verder te vergroten. Ook blijven we investeren in jong talent met leerzame en boeiende traineeships en stageplaatsen met uitzicht op een baan.

Dividend

We zijn tevreden dat we ondanks de uitzonderlijke macro-economische omstandigheden het nettoresultaat hebben zien toenemen en stellen een dividend voor van € 6,00 per aandeel over 2022. We verwachten dat veel van de turbulente ontwikkelingen in het afgelopen jaar – de oorlog, de inflatie, de problemen in de toeleverketen – ook in 2023 nog zullen aanhouden, maar dat het schokeffect zal afnemen. Het orderboek is goed gevuld.

Wij danken alle collega’s voor hun grote inzet, flexibiliteit, passie en toewijding. Wij zijn onze klanten, partners, commissarissen en aandeelhouders erkentelijk voor het vertrouwen en de ondersteuning om Hydratec Industries verder te ontwikkelen.

Bart Aangenendt, CEO