Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Hydratec Halfjaarbericht 2022

Hydratec Industries levert industriële systemen en plastic componenten om in de groeiende behoefte aan voedsel, gezondheid en mobiliteit te voorzien. Deze kernactiviteiten worden uitgevoerd door onze bedrijven Lan, Royal Pas Reform, Rollepaal, Helvoet en Timmerije. In het halfjaarbericht van 2022 presenteren we de financiële resultaten over de eerste zes maanden van 2022.

Hydratec Industries herhaalt verwachting voor een goed 2022

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Verkorte geconsolideerde balans

Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

Geselecteerde toelichtingen