Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Industrial Systems

In ons Industrial Systems segment zijn Original Equipment Manufacturers (OEM’s) actief, die onder eigen merknaam complete systemen op de markt brengen. Het gaat om duurzame productiesystemen die inspelen op de groeiende wereldvraag naar voedsel en schoon drinkwater. De oplossingen van onze bedrijven zijn innovatief en geïntegreerd en gaan verspilling tegen in de productieprocessen van onze klanten. De belangrijkste deelmarkten voor Industrial Systems zijn de wereldwijde pluimvee-, convenience food- en petfood sector en de aanleg van waterleidingen voor sanitair en schoon water.

Met Industrial Systems bieden we een breed productenpakket en realiseren we een goede spreiding over verschillende landen en klanten. Tegelijkertijd ligt onze focus op specialisatie en standaardisatie om kosteneffectief te blijven. Door slimme standaardisatie kunnen we goede oplossingen hergebruiken, waardoor kosten en risico’s dalen. Als leverancier van systemen gaan wij verder dan het bouwen van machines. Wij verdiepen ons ook in de operaties van klanten. In hechte samenwerking met klanten, leveranciers en universiteiten ontwikkelen en introduceren we voortdurend nieuwe producten, die ook bij bestaande klanten meer functies vervullen en grotere meerwaarde realiseren.