Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT

    

x € 1.000

 

2022

 

2021

Nettoresultaat

 

15.820

 

15.133

Elementen die mogelijk in de toekomst in de winst- en verliesrekening worden verantwoord

    

Kasstroom hedges – aanpassing in reële waarde (incl. belastingen)

291

 

133

 

Buitenlandse activiteiten – valuta omrekeningsverschillen

-458

 

220

 
  

-167

 

353

Elementen die niet in de toekomst in de winst- en verliesrekening worden verantwoord

    

Pensioen

24

 

-1

 
  

24

 

-1

Totaal van niet-gerealiseerde resultaten

 

-143

 

352

     

Totaalresultaat na belastingen

 

15.677

 

15.485

Totaalresultaat toe te rekenen aan:

    

Aandeelhouders

 

15.784

 

15.467

Derden

 

-107

 

18