Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT

        

Bedragen x € 1.000

   

2020

   

2019

Nettoresultaat voortgezette activiteiten

   

3.534

   

6.635

Elementen die mogelijk in de toekomst in de winst-en-verliesrekening worden verantwoord

        

Kasstroom hedges – aanpassing in reële waarde (incl. belastingen)

 

62

   

262

  

Buitenlandse activiteiten – valuta omrekeningsverschillen

 

-1.168

   

-20

  

Elementen die niet in de toekomst in de winst-en-verliesrekening worden verantwoord

        

Pensioen

 

-5

   

-114

  

Totaalresultaat na belastingen voortgezette activiteiten

   

2.423

   

6.763

Totaalresultaat na belastingen beëindigde activiteiten

   

-2.763

   

-

Totaalresultaat na belastingen

   

-340

   

6.763

Totaalresultaat toe te rekenen aan:

        

Aandeelhouders

   

196

   

6.763

Derden

   

-536

   

-