Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN

     
  

Geplaatst kapitaal

Agio

Translatie­reserve

Hedge-reserve

Overige wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Toe te rekenen aan aandeelhouders Hydratec

Toe te rekenen aan derden

Eigen vermogen

x € 1.000

Toelichting

1.38.1

1.38.2

1.38.3

1.38.4

1.38.5

1.38.6

1.38.7

   

Boekwaarde per 1 januari 2019

 

578

5.822

-676

-646

299

45.305

8.507

59.189

 

59.189

Aandeelhouder gerelateerde mutaties:

           

• Dividendbetaling 2018

      

-3.473

 

-3.473

 

-3.473

• Aandelen uitgifte Participatieplan

1.25.3

1

133

     

134

 

134

• Aandelen uitgifte overname Pas Reform USA

 

1

86

     

87

 

87

Overige mutaties:

           

Resultaatbestemming 2018

      

8.507

-8.507

-

 

-

Kapitaal storting

         

500

500

Niet-gerealiseerde resultaten

           

Hedgereserve

    

262

   

262

 

262

Reserve omrekeningsverschillen

   

-20

    

-20

 

-20

Pensioen

      

-114

 

-114

 

-114

Gerealiseerde resultaten

           

Netto resultaat 2019

       

6.635

6.635

 

6.635

Boekwaarde per 31 december 2019

 

580

6.041

-696

-384

299

50.225

6.635

62.700

500

63.200

Aandeelhouder gerelateerde mutaties:

           

• Dividendbetaling 2019

           

• Aandelen uitgifte Participatieplan

1.25.3

1

99

     

100

 

100

• Aandelen uitgifte overname Pas Reform USA

 

1

88

     

89

 

89

Overige mutaties:

           

Resultaatbestemming 2019

      

6.635

-6.635

-

 

-

Kapitaal storting

        

-

191

191

Niet-gerealiseerde resultaten

           

Hedgereserve

    

62

   

62

 

62

Reserve omrekeningsverschillen

   

-1.168

    

-1.168

 

-1.168

Pensioen

      

-5

 

-5

 

-5

Gerealiseerde resultaten

           

Netto resultaat 2020

       

1.301

1.301

-530

771

Boekwaarde per 31 december 2020

 

582

6.228

-1864

-322

299

56.855

1.301

63.079

161

63.240