Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN

    
  

Geplaatst kapitaal

Agio

Translatie­reserve

Hedge-reserve

Overige wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Toe te rekenen aan aandeelhouders Hydratec

Toe te rekenen aan derden

Eigen vermogen

x € 1.000

Toelichting

1.38.1

1.38.2

1.38.3

1.38.4

1.38.5

1.38.6

1.38.7

   

Boekwaarde per 1 januari 2021

 

582

6.228

-1.864

-322

299

56.855

1.301

63.079

161

63.240

Aandeelhouder gerelateerde mutaties:

           

• Dividendbetaling 2020

      

-

 

-

 

-

• Dividendbetaling 2021

      

-2.715

 

-2.715

 

-2.715

• Aandelen uitgifte Participatieplan

1.25

1

43

   

150

 

194

 

194

• Aandelen uitgifte overname Pas Reform USA

  

57

     

57

 

57

Overige mutaties:

           

Resultaatbestemming 2020

      

1.301

-1.301

-

 

-

Kapitaal storting

        

-

 

-

Niet-gerealiseerde resultaten

           

Hedgereserve

    

133

   

133

 

133

Reserve omrekeningsverschillen

   

217

    

217

3

220

Pensioen

      

-1

 

-1

 

-1

Gerealiseerde resultaten

           

Netto resultaat 2021

       

15.118

15.118

15

15.133

Toename (afname) in het eigen vermogen

 

1

100

217

133

-

-1.265

13.817

13.003

18

13.021

Boekwaarde per 31 december 2021

 

583

6.328

-1.647

-189

299

55.590

15.118

76.082

179

76.261

Aandeelhouder gerelateerde mutaties:

           

• Dividendbetaling 2021

      

-6.012

 

-6.012

 

-6.012

• Aandelen uitgifte Participatieplan

1.25

1

171

   

-9

 

163

 

163

Overige mutaties:

           

Resultaatbestemming 2021

      

15.118

-15.118

-

 

-

Kapitaal storting

        

-

 

-

Niet-gerealiseerde resultaten

           

Hedgereserve

    

291

   

291

 

291

Reserve omrekeningsverschillen

   

-485

    

-485

27

-458

Pensioen

      

24

 

24

 

24

Gerealiseerde resultaten

           

Netto resultaat 2022

     

1.901

-1.901

15.927

15.927

-107

15.820

Toename (afname) in het eigen vermogen

 

1

171

-485

291

1.901

7.220

809

9.908

-80

9.828

Boekwaarde per 31 december 2022

 

584

6.499

-2.132

102

2.200

62.810

15.927

85.990

99

86.089