Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.4 Consolidatie

1.4.1 Dochterondernemingen

Dochterondernemingen zijn die ondernemingen waarin Hydratec direct dan wel indirect beslissende zeggenschap heeft. Beslissende zeggenschap houdt in dat Hydratec direct dan wel indirect de financiële en operationele bedrijfsvoering van een onderneming beheerst met als doel voordelen te behalen uit de activiteiten van die onderneming. De jaar­rekeningen van deze dochterondernemingen zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de datum dat zeggenschap wordt verworven tot het moment dat Hydratec beslissende zeggenschap verliest.

1.4.2 Geëlimineerde transacties in de consolidatie

Balansposities tussen ondernemingen in de Groep, transacties tussen deze ondernemingen en niet-gerealiseerde winsten op dergelijke transacties worden geëlimineerd bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening.

1.4.3. Geassocieerde deelnemingen

Geassocieerde deelnemingen zijn die ondernemingen waarin Hydratec direct dan wel indirect een invloed van betekenis kan uitoefenen, maar geen feitelijke zeggenschap heeft. Deze deelnemingen worden niet geconsolideerd maar zijn separaat verantwoord volgens de vermogensmutatiemethode.