Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.5 Vreemde valuta

1.5.1 Valutatransacties en omrekening

Transacties in vreemde valuta worden in euro’s omgerekend tegen de gemiddelde maandkoers van de maand waarin de transactie plaatsvindt. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen op de balansdatum worden in euro’s omgerekend tegen de op de balansdatum geldende koers. Valutaomrekeningsverschillen worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

1.5.2 De jaarrekening van buitenlandse deelnemingen

De activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten worden in euro’s omgerekend tegen de koersen die gelden op de balansdatum. De opbrengsten en kosten van buitenlandse activiteiten worden in euro’s omgerekend tegen koersen die de wisselkoersen benaderen die golden op de datum van de transactie. Valutaomrekenverschillen worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht als onderdeel van de niet-gerealiseerde resultaten in de reserve omrekeningsverschillen.

Valutakoersen

      

Valuta

 

€ 1 is omgerekend tegen

 

2020

 

2019

USD

 

Slotkoers

 

1,23

 

1,12

  

Gemiddelde

 

1,14

 

1,11

INR

 

Slotkoers

 

89,64

 

79,88

  

Gemiddelde

 

84,50

 

79,05

BRL

 

Slotkoers

 

6,37

 

4,51

  

Gemiddelde

 

5,86

 

4,56

PLN

 

Slotkoers

 

4,56

 

4,26

  

Gemiddelde

 

4,44

 

4,27