Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.9 Gehuurde activa

De Groep verantwoord gehuurde activa op de ingangsdatum van de lease (de datum waarop het onderliggende activum beschikbaar is voor gebruik). Activa voor gebruik worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen en gecorrigeerd voor eventuele herwaardering van leaseverplichtingen. De kostprijs van de gehuurde activa omvat het bedrag van de opgenomen leaseverplichtingen, gemaakte initiële directe kosten en leasebetalingen die vóór de ingangsdatum zijn gedaan, verminderd met eventuele ontvangen incentives. De gehuurde activa worden afgeschreven over de leaseperiode.